Minecraft เป็นหนึ่งในแซนด์บ็อกซ์ที่ดีที่สุด เกม ในตลาดด้วยงานสร้างที่สร้างสรรค์และน่าตื่นเต้นมากมาย ผู้เล่นสามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ จากจินตนาการและทำให้มันใช้งานได้เช่นกัน

สร้างขึ้นจากจินตนาการของพวกเขา ผู้เล่นได้สร้างงานสร้างที่ขับเคลื่อนโดย Redstone เช่นประตูลูกสูบใน Minecraft และนำแนวความคิดของพวกเขาไปใช้เพื่อสร้างการออกแบบประตู Redstone ที่น่าสนใจจำนวนมหาศาล ปล่อยให้ผู้เล่นที่ยังไม่ได้ยุ่งกับ Redstone ในความคิดที่ลึกซึ้ง

รถไฟเหาะเป็นหนึ่งในเกม Redstone ที่สร้างโดยผู้เล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าใน Minecraft มานานหลายปี มีเทคนิคต่างๆ มากมายที่ผู้เล่นใช้เพื่อสร้างรถไฟเหาะในชีวิตจริงใน Minecraftในการอัพเดท Minecraft 1.17 Caves & Cliffs ใหม่ ผู้เล่นสามารถวางรางใต้น้ำได้ แต่จะช้าลงเมื่อเวลาผ่านไป การเพิ่มคุณสมบัตินี้ทำให้การออกแบบรถไฟเหาะใช้งานได้มากขึ้นในขณะนี้

ขั้นตอนในการสร้างรถไฟเหาะใน Minecraft

ในการสร้างรถไฟเหาะอย่างง่ายใน Minecraft ผู้เล่นต้องมีคบเพลิง Redstone, ราง, รางขับเคลื่อน, รถเข็นและบล็อกใด ๆ ที่จะวางราง การสร้างลูกกลิ้งพื้นฐานนั้นตรงไปตรงมา และผู้เล่นสามารถสร้างรถไฟเหาะด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:  • ผู้เล่นต้องนึกถึงโครงสร้างเช่นรถไฟเหาะตีลังกาเกลียวและสร้างกรอบโดยใช้บล็อกที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างในเส้นทางของรถไฟเหาะ เนื่องจากผู้ขับขี่จะตกลงไปในรู
  • จากนั้นวางรางในลักษณะที่ต้องการแล้ววางรางไฟฟ้าเป็นระยะ หากรถไฟเหาะมีรางเลื่อนขึ้นบนบล็อก ให้ตั้งรางขับเคลื่อนบนบล็อกที่กำลังขึ้นเพื่อไม่ให้รางสูญเสียโมเมนตัมเมื่อขึ้นไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มพลังให้กับรางโดยใช้คบเพลิง Redstone
  • วางบล็อกไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางของรางเพื่อป้องกันไม่ให้รถเข็นออกไปนอกรางรถไฟเหาะ

ผู้เล่นสามารถสร้างเส้นทางของรางได้ตามต้องการ แต่จะต้องไม่หัก มิฉะนั้น รถไฟเหาะจะไม่เคลื่อนที่ไปเกินกว่าจุดที่แตกหัก