ภาพ: โอคาเดนนิส

เมืองในญี่ปุ่นได้เห็นถนนที่ถูกบุกรุกโดยกวางซึ่งมักจะอยู่ในสวนสาธารณะ กวางถูกถ่ายรูปไปตามท้องถนนเพื่อหาอาหาร

ที่สวนสาธารณะมักจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มักจะเลี้ยงข้าวเกรียบกวางซิก้าที่ขายในสวนสาธารณะ กวางจะถูกบังคับให้ออกไปนอกอาณาเขตปกติและออกไปยังเมืองนาราเพื่อหาปัจจัยยังชีพ

ภาพ: โอคาเดนนิสภาพ: โอคาเดนนิสภาพ: โอคาเดนนิส


ภาพ: โอคาเดนนิส

ภาพ: โอคาเดนนิสภาพ: โอคาเดนนิส
เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นกักกันตัวเองการไม่มีมนุษย์ในพื้นที่สาธารณะจำนวนมากทำให้มีการพบเห็นสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นในสถานที่ที่พวกเขามักไม่สังเกตเห็น

ดูต่อไป: หมีกริซลี่ย์ต่อสู้กับหมาป่า 4 ตัว